Vydáno: 19. 5. 2017
Daň z příjmu u spolků – VPP Ing. Zdeněk Morávek, ID 19051 Spolek – veřejně prospěšný poplatník, vede jednoduché účetnictví, má pět členů, má tržby z hlavní činnosti, to je organizování sportovních a kulturních akcí a podpora sportu. Chtěli bychom zhodnotit na příkladu, zda obecně postupujeme správně. Příjmy spolku: členské příspěvky 2 000 Kč, dotace obce na činnost spolku 10 000 Kč, přijaté dary 8 000 Kč, vstupné z akcí 5 000 Kč, celkem příjmy 25 000 Kč, výdaje na činnost spolku 22 000 Kč. Můžeme v daňovém přiznání uvést: na ř. 101 (§ 18a) dotace z obce ve výši 10 000 Kč a ř. 110 (§ 19) členské příspěvky ve výši 2 000 Kč, snížit příjmy, aniž bychom museli upravovat daňové výdaje, a tím vykazovali ztrátu 9 000 Kč. Je tato úvaha správná? Odpověď:
Zdroj: Unes - účetnictví neziskového sektoru, 5/2017.