Vydáno: 29. 5. 2017
Prošlo odborným dohledem
Paušální výdaj na dopravu v roce 2017 Ing. Jiří Vychopeň Podle § 24 odst. 2 písm. zt) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), mohou poplatníci daně z příjmů fyzických i právnických osob za stanovených podmínek uplatňovat jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů také paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem, pokud u tohoto silničního motorového vozidla nebyl uplatněn výdaj na dopravu podle § 24 odst. 2 písm. k) ZDP, ve výši 5 000 Kč na jedno silniční motorové vozidlo za každý celý kalendářní měsíc zdaňovacího období nebo období, za které se podává daňové přiznání, ve kterém poplatník využíval příslušné silniční motorové vozidlo k dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů a současně toto silniční motorové vozidlo nepřenechal ani po část příslušného kalendářního měsíce k užívání jiné osobě (dále jen „paušální výdaj na dopravu“).