Vydáno: 25. 5. 2017
Daň z příjmů fyzických osob v roce 2017 – pokračování Ing. Bc. Marcel Pitterling, Ph.D. V návaznosti na příspěvek k publikovaným novelám zákona o daních z příjmů1) ke zdanění příjmů fyzických osob, který byl publikován ve FDÚB č. 4/20162), v tomto příspěvku přináším přehled dalších změn ve zdaňování příjmů fyzických osob, ke kterým došlo v dosavadním průběhu roku 2017.
Zdroj: Finanční, daňový a účetní bulletin, 2/2017.