Vydáno: 25. 5. 2017
K podání kontrolního hlášení JUDr. Alena Kohoutková Jsem plátce daně z přidané hodnoty, který je povinen podávat pravidelné kontrolní hlášení k této dani. Několikrát jsem ve veřejných sdělovacích prostředcích zaznamenal polemiku o tom, zda jsou údaje, které mám v kontrolním hlášení uvádět, sbírané správcem daně oprávněně. Mám tedy i nadále vyplňovat příslušný tiskopis a plnit svojí povinnost? ODPOVĚĎ
Zdroj: Finanční, daňový a účetní bulletin, 2/2017.