Vydáno: 25. 5. 2017
K pořádkovým pokutám JUDr. Daniel Hušek, Ing. Andrea Cieslarová Součástí tzv. daňového balíčku, tedy návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní1), je též novela zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), jenž obsahuje mimo jiné změnu dosavadní právní úpravy institutu pořádkové pokuty. Účelem tohoto článku je přiblížit současné fungování tohoto institutu a konkrétní chystané změny právní úpravy, a to včetně úvah nad jejich předpokládanými dopady na dosavadní využití institutu v praxi.
Zdroj: Finanční, daňový a účetní bulletin, 2/2017.