Vydáno: 12. 6. 2017
Prošlo odborným dohledem
Překážky v práci na straně zaměstnavatele a zdravotní pojištění Ing. Antonín Daněk Překážky v práci, ať už na straně zaměstnance nebo zaměstnavatele, přímo ovlivňují placení pojistného na zdravotní pojištění, nejčastěji v případě potřeby provedení dopočtu a doplatku pojistného do minimálního vyměřovacího základu zaměstnance, resp. do jeho poměrné části, v situacích, se kterými se zaměstnavatelé mohou v praxi setkat. V tomto příspěvku se zaměříme na analýzu překážek v práci na straně zaměstnavatele a jejich přímých dopadů ve zdravotním pojištění. Pokud je zaměstnanec schopen a ochoten práci pro zaměstnavatele konat, avšak zaměstnavatel není schopen mu podmínky pro výkon práce vytvořit [§ 38 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“)], jedná se o překážku v práci na jeho straně.