Vydáno: 15. 6. 2017
Schváleno redakční radou
Jedná se o společnost (postaru sdružení)? Ing. Jan Rambousek LL.M. Rozsudek soudního dvora Evropské unie ze dne 12. října 2016 ve věci C-340/15, Nigl a další, dosud neuveřejněn v Úředním věstníku. K předpisům: