Vydáno: 15. 6. 2017
Schváleno redakční radou
(Ne)osvobození plazmy od DPH Ing. Jan Rambousek LL.M. Rozsudek soudního dvora Evropské unie ze dne 5. října 2016 ve věci C-412/15, TMD, dosud neuveřejněn v Úředním věstníku. K předpisům: