Vydáno: 15. 6. 2017
Schváleno redakční radou
Podmínky přemístění zboží Ing. Jan Rambousek LL.M. Rozsudek soudního dvora Evropské unie ze dne 20. října 2016 ve věci C-24/15, Plöck, dosud neuveřejněn v Úředním věstníku. K předpisům: