Vydáno: 15. 6. 2017
Schváleno redakční radou
Sport jako ekonomická činnost Ing. Jan Rambousek LL.M. Rozsudek soudního dvora Evropské unie ze dne 10. listopadu 2016 ve věci C-432/15, Baštová, dosud neuveřejněn v Úředním věstníku. K předpisům: