Vydáno: 15. 6. 2017
Schváleno redakční radou
Vstupují úroky do základu daně? Ing. Jan Rambousek LL.M. Rozsudek soudního dvora Evropské unie ze dne 8. prosince 2016 ve věci C-208/15, Stock ’94, dosud neuveřejněn v Úředním věstníku. K předpisům: