Související předpisy

Zákon 280/2009 Sb. daňový řád
Vydáno: 15. 6. 2017
Schváleno redakční radou
Zatajené tržby Ing. Jan Rambousek LL.M. Rozsudek soudního dvora Evropské unie ze dne 5. října 2016 ve věci C-576/15, Maya Marinova, dosud neuveřejněn v Úředním věstníku. K předpisům: