Vydáno: 15. 6. 2017
Schváleno redakční radou
Osoba povinná k DPH Judr. Milan Podhrázký Ph.D. Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 11. 2016, čj. 2 Afs 100/2016-29 K předpisům: