Související předpisy

Zákon 280/2009 Sb. daňový řád
Vydáno: 15. 6. 2017
Schváleno redakční radou
Výzva k zahájení daňové kontroly Judr. Milan Podhrázký Ph.D. Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 3. 2017, čj. 8 Afs 40/2016-40 K předpisům: