Související předpisy

Zákon 280/2009 Sb. daňový řád
Vydáno: 15. 6. 2017
Schváleno redakční radou
Vznik nároku na úrok z nadměrného odpočtu Judr. Milan Podhrázký Ph.D. Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 3. 2017, čj. 6 Afs 3/2017-39 K předpisům: