Související předpisy

Zákon 280/2009 Sb. daňový řád
Vydáno: 15. 6. 2017
Schváleno redakční radou
Zajištění daně Judr. Milan Podhrázký Ph.D. Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 10. 2016, čj. 2 Afs 239/2015-66 K předpisům: