Vydáno: 19. 6. 2017
Prošlo odborným dohledem
Ukončení podnikání fyzické osoby z hlediska daní Ing. Martin Děrgel Definitivní ukončení podnikání fyzické osoby alias osoby samostatně výdělečně činné provází nejprve oznamovací povinnosti vůči živnostenskému úřadu, finančnímu úřadu, správě sociálního pojištění, zdravotní pojišťovně, úvěrující bance a obchodním partnerům. V zájmu daňové spravedlnosti je dále potřeba provést určité jednorázové úpravy základu daně z příjmů, které jsou poplatné způsobu uplatňování daňových výdajů. Například při vedení daňové evidence fyzická osoba svůj základ daně zvýší o neuhrazené pohledávky a skladované zásoby, naopak jej sníží o obchodní dluhy. Jde-li o plátce DPH, přistupují starosti se zrušením registrace k této dani, s čímž je spojeno spravedlivé „vrácení“ části daně z majetku pořízeného prakticky bez DPH – coby plátce si ji totiž obvykle nárokoval k odpočtu – který zůstává neplátci. Oznamovací povinnosti Začněme tím nejjednodušším, na co by neměl podnikatel zapomenout při ukončení své podnikatelské alias samostatné činnosti. Pro stručnější vyjadřování si pro podnikatele vypůjčíme známou legislativní zkratku „OSVČ“, z pojistných zákonů označující „osobu samostatně výdělečně činnou“, kam spadají zejména podnikající občané. Určení dne ukončení činnosti je v kompetenci dané OSVČ, ledaže se jedná o soudní nebo úřední zákaz činnosti, kterému se ale věnovat nebudeme, stejně tak ani dalšímu nedobrovolnému konci podnikání kvůli úmrtí OSVČ.