Vydáno: 27. 6. 2017
Prošlo odborným dohledem
Penzijní a životní pojištění v roce 2017 (dokončení) Ing. Ivan Macháček V předešlém čísle časopisu Účetnictví v praxi č. 5/2017 na s. 12 jsme se zabývali daňovým řešením příspěvků poskytnutých zaměstnavatelem jeho zaměstnancům na penzijní připojištění, na doplňkové penzijní spoření, na penzijní pojištění a na soukromé životní pojištění, a dále případy, kdy dojde u soukromého životního pojištění k porušení zákonných podmínek stanovených pro osvobození příspěvku zaměstnavatele od daně z příjmů u zaměstnance. V dnešním pokračování se zaměříme na podmínky uplatnění odpočtu od základu daně u poplatníka, který si hradí sám příspěvky na penzijní připojištění, penzijní pojištění, doplňkové penzijní spoření a pojistné na soukromé životní pojištění. Na příkladech si rovněž ukážeme daňové řešení při porušení podmínek uplatnění odpočtu. Poplatník si sám hradí penzijní připojištění, penzijní pojištění a doplňkové penzijní spoření Výše odpočtu od základu daně S účinností od 1. 1. 2017 došlo v § 15 odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), na základě zákona č. 377/2015 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření (dále jen „zákon č. 377/2015 Sb.“), ke zvýšení odpočtu příspěvku od základu daně ve zdaňovacím období z dosavadních 12 000 Kč na částku nejvýše 24 000 Kč zaplaceného poplatníkem na jeho: