Vydáno: 23. 6. 2017
Daňové zvýhodnění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob Katarína Dobešová, Ing. Iva Rindová, Bc. Hana Jedlanová Daňové zvýhodnění je jeden ze způsobů, jakým si může poplatník snížit svoji daňovou povinnost (snížit vypočtenou daň) a v některých případech získat nemalou částku zpátky do rodinného rozpočtu. Podmínek, za kterých lze uplatnit nárok na daňové zvýhodnění, není málo a navíc se neustále mění. Cílem tohoto článku je proto seznámit poplatníky se základními podmínkami, za kterých lze uplatnit daňové zvýhodnění podle § 35c a § 35d zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZDP“), včetně změn pro rok 2017 (a nastínění změn od roku 2018) a to nejen formou citace zákonů, ale také formou praktických příkladů. Aktuální legislativní změny při uplatňování daňového zvýhodnění V těchto dnech byla ve Sbírce zákonů publikována pod číslem 170/2017 prezidentem republiky podepsaná novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále též „novela“) - tzv. daňový balíček (sněmovní tisk č. 873), která obsahuje mimo jiné i další zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti. Tím dochází nejen k ukončení legislativního procesu, ale od data uveřejnění ve Sbírce zákonů se odvíjí i účinnost toho zákona. Vzhledem k tomu, že novela ZDP byla schválena až po navrhované účinnosti od 1. 4. 2017, bude postupováno podle § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv. V tomto ustanovení je totiž uvedeno, že pokud není stanovena v právních předpisech účinnost pozdější, nabývají účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.
Zdroj: Práce a mzda, 7-8/2017.