Vydáno: 31. 7. 2017
Kodexy chování podle Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů JUDr. Eva Janečková V současné době je oblast ochrany osobních údajů upravena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon byl vytvořen na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. V průběhu času se začalo ukazovat, že tato směrnice již zastarává a neupravuje některé důležité oblasti, v nichž dochází k rozsáhlému zpracování osobních údajů. Dne 27. 4. 2016 proto schválil Evropský parlament konečnou podobu Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)1) – dále jen „Nařízení“, kterému je věnován tento příspěvek. Nová možnost vytváření Kodexů chování Byla tak vytvořena nová pravidla ochrany osobních údajů. Nařízení Evropské unie (EU) jsou pro členské státy závazná a přímo použitelná. Nařízení, které začne platit od 25. 5. 2018, musí členské země do 6. 5. 2018 převést do vnitrostátní legislativy.