Vydáno: 27. 7. 2017
Změny v zabezpečení osobních údajů v GDPR JUDr. Eva Janečková V současné době je stále ještě oblast ochrany osobních údajů upravena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“). V tomto příspěvku se budeme zabývat zejména novou právní úpravou GDPR.1)
Zdroj: Unes - účetnictví neziskového sektoru, 7-8/2017.