Vydáno: 21. 8. 2017
Prošlo odborným dohledem
Daň z přidané hodnoty u nemovitých věcí Ing. Zdeněk Morávek, daňový poradce V následujícím příspěvku zrekapitulujeme stav právní úpravy a uplatňování DPH u nemovitých věcí. Jedná se o oblast, která v praxi přináší časté problémy a je předmětem poměrně častých legislativních změn, proto se jí budeme věnovat blíže. Právní úprava Nejdříve začněme právním vymezením nemovitých věcí tak, jak je upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Z § 498 občanského zákoníku vyplývá, že nemovité věci jsou: