Vydáno: 21. 8. 2017
Prošlo odborným dohledem
Technické zhodnocení cizího majetku v podnikatelském prostředí Ing. Ivana Pilařová Problematika technického zhodnocení majetku, které není ve vlastnictví toho, kdo technické zhodnocení provedl (nejčastěji nájemce), se vyskytuje v podnikatelském prostředí velmi často. Otázky s tím spojené řeší nájemci i pronajímatelé, podnájemci či jiní uživatelé cizího majetku, přičemž společným rysem obou stran je častý výskyt chyb, přehlédnutí a nepochopení, což je zdrojem daňových doměrků na obou stranách. Tento článek má přispět nejen ke shrnutí této problematiky, ale také osvětlit nové možnosti, které se v této oblasti otvírají přijetím daňového balíčku změn (zákon č. 170/2017 Sb.). Zaměříme se především na dopady z hlediska daně z příjmů. 1. Pojem technické zhodnocení Samotný pojem „technické zhodnocení“ je složitější, než by se na první pohled mohlo zdát. Především musíme přijmout skutečnost, že je tento pojem definován jinak pro účely daně z příjmů, pro účely účetnictví a zcela odlišně pak pro účely DPH. Odlišnosti chápání obsahu téhož pojmu různými disciplínami si zlehka zopakujeme s tím, že s touto skutečností nelze dělat nic jiného, než ji akceptovat.