Vydáno: 21. 8. 2017
Prošlo odborným dohledem
Transferové ceny – obecně účetně a daňově Ladislav Čížek, Radim Botek, Rödl & Partner Transferové ceny (ceny mezi podniky ve skupině, též převodní ceny) jsou velmi zdůrazňované téma několika posledních let. Z pohledu účetního auditu se jedná o potenciální nástroj kreativního účetnictví (podvodu), a tedy možné riziko významné (materiální) nesprávnosti v účetní závěrce. Shrnout téma transferových cen do jednoho článku jednoduše nelze – dokumentace k transferovým cenám, metody cenotvorby, arbitrážní konvence, funkční a riziková analýza, legislativní vývoj transferových cen apod. – to vše by mohlo tvořit vlastní náplň samostatného článku. Cílem tohoto článku je proto jen poukázat na základní aspekty transferových cen v účetnictví a v daních. Článek je rozdělen na dvě části. První část se věnuje tématu transferových cen z hlediska účetnictví a auditu. Druhá část se potom věnuje transferovým cenám ve vztahu ke správci daně. Transferové ceny v účetnictví Transferové ceny bývají běžně označovány jako „daňové téma“. Abychom zdůraznili význam převodních cen v účetnictví (resp. z hlediska auditu), uvádíme několik argumentů z auditorského pohledu.