Vydáno: 24. 8. 2017
K dani z příjmů právnických osob Ing. Vlastimil Bachor 1 Novela zákona o daních z příjmů účinná od 1. 7. 2017 rozšířila ustanovení § 19b odst. 3 písm. b) obsahující, co se rozumí mateřskou společností, mimo jiné o svazky obcí (rozumí se nejspíše tzv. dobrovolné svazky obcí).
Zdroj: Finanční, daňový a účetní bulletin, 3/2017.