Vydáno: 5. 9. 2017
Prošlo odborným dohledem
Problematika přechodných ustanovení v novele daňových zákonů č. 170/2017 Sb. Ing. Martina Šotníková, daňová poradkyně, Rödl & Partner V létě minulého roku, kdy byla novela daňových zákonů č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní (dále jen „novela č. 170/2017 Sb.“), předložena Poslanecké sněmovně, to vypadalo, že novela č. 170/2017 Sb. bude schválena včas, a oproti jiným rokům tak budeme mít klidnější Vánoce bez horečného nastavování systémů dle nových pravidel. Konec roku 2016 byl sice klidnější, ale nikoliv z důvodu dřívějšího schválení novely č. 170/2017 Sb., které se nakonec o několik měsíců prodloužilo. Schválením novely č. 170/2017 Sb. až na jaře roku 2017 se její očekávaná účinnost pak posunula z 1. 1. 2017 na 1. 7. 2017. Uvedené posunutí účinnosti přitom přináší nemalé nejasnosti. Dle článku XIV zákona č. 170/2017 Sb. nabývá novela účinnosti dnem 1. 4. 2017. Tím se však nesmíme nechat zmást. Vzhledem k tomu, že novela č. 170/2017 Sb. byla vyhlášena ve Sbírce zákonů až 16. 6. 2017, nabývá zákon účinnosti až patnáctým dnem po jeho vyhlášení, tedy 1. 7. 2017.