Vydáno: 18. 9. 2017
Prošlo odborným dohledem
Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona o DPH účinné od 1. 7. 2017 Ing. Petr Vondraš Moore Stephens, s. r. o. První prázdninový den vstoupila v účinnost novela č. 170/2017 Sb. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH”), která měla dle vládního návrhu platit již od 1. 1. 2017. Byť se nejedná o nikterak převratnou změnu zákona, obsahuje několik ustanovení, k jejichž aplikaci vydalo Generální finanční ředitelství (GFŘ) Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH ve znění účinném od 1. 7. 2017 ve vybraných oblastech. Informace k § 20a zákona o DPH – zdaňování přijatých plateb V reakci na judikaturu Evropského soudního dvora již nevzniká povinnost přiznat daň z úplaty přijaté před uskutečněním zdanitelného plnění, není-li zdanitelné plnění ke dni přijetí úplaty známo dostatečně určitě. Zákon o DPH v § 20a odst. 3 uvádí minimální údaje, které musí být známy, aby bylo plnění ke dni přijetí úplaty známo dostatečně určitě. Jedná se o určení zboží, které má být dodáno, nebo služby, jež má být poskytnuta. Dále musí být známa sazba budoucího zdanitelného plnění a jeho místo.