Vydáno: 18. 9. 2017
Prošlo odborným dohledem
Změny v daňovém odpisování hmotného a nehmotného majetku Ing. Ivana Pilařová Daňový balíček změn, tedy zákon č. 170/2017 Sb., se v oblasti daně z příjmů poměrně rozsáhle věnuje problematice hmotného a nehmotného majetku. Této oblasti, speciálně technickému zhodnocení cizího majetku, jsme se věnovali již v minulém čísle časopisu (Účetnictví v praxi č. 7–8/2017, s. 4). Nyní volně navážeme dalšími změnami v oblasti hmotného a nehmotného majetku. Zaměříme se především na podnikatelské subjekty, neopomeneme však ani změny pro veřejně prospěšné poplatníky. Některé změny pouze narovnávají disproporce dříve platného znění, jiné upravují dříve neřešené oblasti, další směřují k výhodám či alternativním řešením pro daňové poplatníky. Zvláštní pozornost budeme věnovat nabytí účinnosti každé jednotlivé změny. Připomeňme si základní fakta o nabytí účinnosti změn.