Související předpisy

Nález 207/2017 Sb. návrh na zrušení některých ustanovení zákona č. 262/2006 Sb.
Zákon 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
Vyhláška 210/2017 Sb. změna vyhlášky o školním stravování
Vyhláška 302/2001 Sb. o technických prohlídkách a měření emisí vozidel
Zákon 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování způsobilosti k řízení motor. vozidel
Zákon 245/2000 Sb. o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu
Vyhláška 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě
Zákon 222/2017 Sb. změna zákona o pobytu cizinců na území ČR a dalších zákonů
Zákon 225/2017 Sb. změna stavebního zákona a dalších souvisejících zákonů
Zákon 226/2017 Sb. změna zákona o státních svátcích
Vyhláška 228/2017 Sb. změna vyhlášky o technických prohlídkách a měření emisí vozidel
Zákon 373/2011 Sb. zákon o specifických zdravotních službách
Nález 231/2017 Sb. návrh na zrušení některých ustanovení zákona č. 48/1997 Sb.
Vyhláška 233/2017 Sb. změna vyhlášky o rozpočtové skladbě
Zákon 200/2017 Sb. změna zákona o státní sociální podpoře a dalších zákonů
Zákon 634/2004 Sb. o správních poplatcích
Vyhláška 72/2017 Sb. o genetických zdrojích zvířat
Nařízení 74/2017 Sb. o podmínkách pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol
Vyhláška 75/2017 Sb. změna vyhlášky o bezpečnosti provozu technických zařízení
Zákon 202/2017 Sb. změna zákona o specifických zdravotních službách a dalších zákonů
Zákon 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
Vyhláška 107/2005 Sb. o školním stravování
Zákon 183/2006 Sb. stavební zákon
Vyhláška 76/2017 Sb. obsah a rozsah služeb poskytovaných dopravci provozovatelem dráhy
Zákon 361/2000 Sb. zákon o silničním provozu
Zákon 199/2017 Sb. změna zákona o provozu na pozemních komunikacích a dalších zákonů
Vyhláška 81/2017 Sb. o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny
Zákon 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky
Zákon 203/2017 Sb. změna zákona o důchodovém pojištění a dalších souvisejících zákonů
Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce
Sdělení 82/2017 Sb. o vydání cenového rozhodnutí
Zákon 206/2017 Sb. změna zákona o zaměstnanosti a dalších souvisejících zákonů
Vyhláška 83/2017 Sb. změna vyhlášky o způsobu posuzování úrovně znečištění a informování při smogových situacích
Sdělení 84/2017 Sb. o uložení Kolektivních smluv vyššího stupně
Sdělení 85/2017 Sb. seznam výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
Zákon 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění
Zákon 435/2004 Sb. o zaměstnanosti
Vydáno: 8. 8. 2017
Novinky a změny v právních předpisech Vyhláška o rozpočtové skladbě Vyhláška č. 233/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, vyšla v částce č. 85/2017 Sb., rozeslané 31. 7., s účinností od 1. 8. 2017.
Zdroj: Daňová a hospodářská kartotéka. DHK, 16/2017.