Vydáno: 25. 8. 2017
Nezahrnutí pojistného do vyměřovacího základu v minulém kontrolním období Ing. Michal Ztratil, ředitel Okresní správy sociálního zabezpečení Ostrava Kontrolní činnost okresních správ sociálního zabezpečení, zaměřená také na správnost provedení zápočtu odpovídajících příjmů do vyměřovacího základu zaměstnanců, probíhá pravidelně u zaměstnavatelů jednou za tři roky. Ze strany mzdových účetní a personalistů se setkávám s názorem, že by kontroly měly být častější, aby odhalené nedostatky způsobující povinnost doplatit pojistné na sociální zabezpečení nebyly doprovázeny výrazným nárůstem penále za kontrolovanou dobu. Může orgán sociálního zabezpečení provést opětovnou kontrolu za již zkontrolované období a vyčíslit pojistné za tuto dobu při této další kontrole? Kontrola plnění povinností zaměstnavatele v nemocenském a důchodovém pojištění je jednou z důležitých činností okresních správ sociálního zabezpečení. Pokud se podíváme do nedávné minulosti, zjistíme, že její zaměstnanci vždy pečlivě plánovali provádění kontrolní činnosti prostřednictvím pravidelných kontrol u zaměstnavatelů, nejprve odděleně v důchodovém a nemocenském pojištění v rozmezí jednou za 2 roky. Nyní se provádějí kontroly již společně v ustáleném období přibližně jednou za 3 roky. Tato praxe znamená, že v tříletém intervalu obdrží zaměstnavatel oznámení o provedení kontroly v nemocenském a důchodovém pojištění.
Zdroj: Práce a mzda, 9/2017.