Vydáno: 2. 10. 2017
Prošlo odborným dohledem
Změna repo sazby od 4. 8. 2017 v daňových souvislostech Ing. Jiří Vychopeň Na základě rozhodnutí bankovní rady České národní banky ze dne 3. 8. 2017 došlo s platností od 4. 8. 2017 ke zvýšení dvoutýdenní repo sazby (2T repo sazby) z dosavadních 0,05 % na 0,25 %. V následujícím příspěvku se podíváme podrobněji na repo sazbu a dopady jejího zvýšení na jednotlivé úroky, zejména na úrok z prodlení a úroky uplatňované při správě daní. Co je repo sazba Repo sazba je jedna ze tří úrokových sazeb stanovovaných Českou národní bankou, dalšími jsou diskontní sazba a lombardní sazba. Repo sazba je využívána při tzv. repo operacích, tedy finančních operacích na volném trhu, jejichž prostřednictvím Česká národní banka reguluje množství peněz v oběhu. Česká národní banka stahuje měnu z oběhu prodejem svých cenných papírů (nebo pokladničních poukázek) a naopak ji do oběhu uvolňuje nákupem stejných cenných papírů. Při těchto operacích si Česká národní banka půjčuje od komerčních bank hotovost a dává jim za to cenné papíry. Po skončení splatnosti Česká národní banka cenné papíry vykoupí zpět a přidá i úrok v dohodnuté sazbě. Základní dobou splatnosti je 14 dní. Banky mají zajištěnou půjčku (za tím účelem dostávají cenné papíry) a navíc ještě úrok. Pokud komerční banka půjčí hotovost centrální bance, tak ji již nemůže půjčit lidem. Důsledkem je pokles objemu úvěrů, přičemž úroky u úvěrů rostou.