Vydáno: 5. 10. 2017
Otázky a odpovědi: Dar neziskové organizaci Ing. Zdeněk Morávek Jak má správně – účetně a daňově – postupovat místní jednota, jestliže jí bude darován: a) hmotný majetek, b) nemovitý majetek. Tyto majetky bude využívat k veřejně prospěšným účelům, tj. sportu, kultuře atd. Odpověď:
Zdroj: Unes - účetnictví neziskového sektoru, 9/2017.