Vydáno: 11. 10. 2017
Schváleno redakční radou
Činnost profesionálního sportovce z hlediska daně z příjmů JUDr. Milan Podhrázký, Ph.D. Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 7. 2017, čj. 6 Afs 278/2016-54 K předpisům: