Vydáno: 11. 10. 2017
Schváleno redakční radou
Znalostní test: doktrína „jediného rozumného vysvětlení“ Ing. Roman Landgráf, daňový poradce Následující článek se zejména věnuje popisu myšlenkové linie, která má svůj základ v rozhodnutí odvolacího britského soudu ve věci Mobilx1). Právě tento judikát stojí u zrodu doktríny „jediného rozumného vysvětlení“ a je právě z tohoto důvodů hojně citován britskými soudy při rozhodování v obdobných věcech týkajících se nároku na odpočet DPH. 1. Úvod Ustanovení § 109 zákona o DPH stanoví ručení příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň z tohoto plnění. Jako jednu z podmínek pro vznik tohoto ručení toto ustanovení stanoví, že příjemce plnění v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění určité skutečnosti „věděl nebo vědět měl a mohl“.