Související předpisy

Zákon 280/2009 Sb. daňový řád

Související výkladová hesla

Daňové řízení


Vydáno: 16. 10. 2017
Zajišťovací příkaz – zjištění dosud nestanovené daně JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský, Daňové spory, a. s. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 10. 2016, sp. zn. 2 Afs 239/2015, www.nssoud.cz K předpisům: