Vydáno: 16. 10. 2017
Prošlo odborným dohledem
Možnosti využití účetního zisku společnosti s ručením omezeným Ing. Martin Děrgel Zisk, respektive snaha o jeho dosažení a maximalizaci, je základním rozlišovacím znakem podnikání. Vzato zcela obecně, zisk nezjistíme z jednoho údaje, ale je třeba jej vypočíst jako rozdíl nejméně dvou položek: příjmů a výdajů. Přičemž konkrétní obsah pojmů „příjem“ a „výdaj“ záleží na tom, o jaký zisk (případně ztrátu) nám jde. V podnikatelské praxi se nejčastěji pracuje s třemi typy „zisků“ – ekonomický, účetní a daňový – a to v mnoha dílčích variantách. Nás bude zajímat jen „účetní zisk“ alias kladný výsledek hospodaření za ukončené účetní období – a to speciálně ve společnosti s ručením omezeným (dále jen „s. r. o.“). Jeho odhalení zajisté potěší každou firmu, zvláště pokud je relativně vyšší. Následně přicházejí vesměs příjemné starosti, jak s účetním ziskem naložit. Kde najdeme účetní zisk Jak jsme předeslali, účetní zisk nebo ztrátu běžného (právě probíhajícího) účetního období nenajdeme na žádném samostatném účtu. Není totiž ještě známá, coby rozdílová toková (tj. v čase proměnná) veličina čeká na vypočtení rozdílu – všech výnosů a nákladů – za příslušné časové období, kterým je obvykle účetní období trvající až na malé výjimky 12 kalendářních měsíců. Proto teprve po ukončení sledovaného účetního období lze vyčíslit účetní zisk (ztrátu) coby výsledek hospodaření běžného účetního období. Hovoříme o uzavírání účetních knih běžného účetního období, k němuž po technické stránce slouží dva speciální uzávěrkové účty: