Vydáno: 20. 10. 2017
Souběhy ve zdravotním pojištění Ing. Antonín Daněk Registrace pojištěnce ve více kategoriích současně není ve zdravotním pojištění žádnou zvláštností. V následujícím textu se zabývám analýzou situací, vznikajících v souvislosti se zaměstnáním, samostatnou výdělečnou činností nebo registrací v kategorii osob, za které platí pojistné stát, včetně kombinace různých variant v právních podmínkách platných v roce 2017, eventuálně po 1. 1. 2018. Z hlediska placení pojistného na zdravotní pojištění a plnění ostatních zákonných povinností ve zdravotním pojištění si musí jak plátci pojistného (zaměstnavatelé, OSVČ, osoby bez zdanitelných příjmů), tak pojištěnci uvědomit, že z každého druhu evidence u zdravotní pojišťovny vyplývají určité povinnosti, které musí dotyčný subjekt splnit, aby se vyhnul případnému sankčnímu postihu. Situace č. 1 Souběh zaměstnání na základě pracovní smlouvy a dohody o pracovní činnosti.
Zdroj: Unes - účetnictví neziskového sektoru, 10/2017.