Vydáno: 6. 11. 2017
Prošlo odborným dohledem
Technické zhodnocení a nájem Ing. Petr Kout, CSc. V letošním roce došlo k přijetí „balíčku“ novel daňových zákonů zákonem č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní (dále jen „novela“). Jednou z významných změn v zákonu o daních z příjmů je přístup k technickému zhodnocení hmotného majetku, konkrétně k technickému zhodnocení u podnájmu, podpachtu a výpůjčky. Změny se týkají podmínek odpisování technického zhodnocení, nepeněžních příjmů v souvislosti s technickým zhodnocením a podmínek při přeúčtování technického zhodnocení. Co je technické zhodnocení u hmotného majetku? Začněme připomenutím pojmu technické zhodnocení. Technickým zhodnocením hmotného majetku se podle § 33 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), rozumí výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu částku 40 000 Kč za zdaňovací období nebo za období, za které se podává daňové přiznání, i když se nejedná o zdaňovací období. K tomu detailně: