Vydáno: 20. 11. 2017
Prošlo odborným dohledem
Spojené osoby na dani z příjmů a na dani z přidané hodnoty v podmínkách roku 2017 Ing. Ivana Pilařová Vztahy mezi spojenými osobami jsou v podnikatelském světě na denním pořádku. Se spojenými osobami obchodujeme, uzavíráme smlouvy nejrůznějšího druhu, zakládáme s nimi obchodní korporace, nebo je také zaměstnáváme. Právě spojené osoby jsou v některých případech využívány jako „nástroje“ pro daňovou optimalizaci základu daně jedné, nebo druhé ze smluvních stran. Prostředkem je modifikace smluvních cen ať již směrem dolů, či nahoru. Pro nikoho nebude velkým překvapením, že v daňové oblasti existují různé „pojistky“ státu proti těmto jevům. Hned v úvodu je také potřeba zdůraznit, že daňové zákony nejsou cenotvornými předpisy a neexistuje daňové pravidlo, podle kterého bychom museli se spojenými osobami uzavírat ceny na stejné úrovni jako s osobami nespojenými. Daňové zákony takto sjednané ceny nenapadají, nečiní smlouvy neplatnými, pouze stanoví odlišný způsob sestavení základu daně, či jinak odlišný daňový postup. Obecně platí, že při uzavírání obchodů mezi spojenými osobami za ceny, které nejsou stanoveny na úrovni obvyklých cen, dochází ve většině případů ke vzniku nežádoucího daňového dopadu (daňové nevýhody) jedné ze smluvních stran.