Vydáno: 24. 11. 2017
Změny v odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě JUDr. Eva Rothová Dne 19. 10. 2017 byla publikována ve Sbírce zákonů dvě nařízení vlády upravující platové poměry zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Změnové nařízení č. 340/2017 Sb. nabylo účinnosti již 1. listopadu, nové nařízení č. 341/2017 Sb. nabude účinnosti 1. ledna 2018. Právní úprava Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě upravuje aktuálně zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a k němu vydaná prováděcí nařízení vlády
Zdroj: Práce a mzda, 12/2017.