Vydáno: 11. 12. 2017
Prošlo odborným dohledem
Posuzování nezaopatřenosti a výdělečná činnost v zahraničí Ing. Antonín Daněk Následující příspěvek vymezuje situace, kdy je anebo není student považován za nezaopatřeného, a tedy kdy je plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát. Další výklad je pak zaměřen na výkon práce studenta v zahraničí a na jeho povinnosti v oblasti sociálního zabezpečení – jak k danému státu, ve kterém student pracuje, tak povinnostem vyplývajícím po návratu studenta do České republiky. Závěr příspěvku je věnován naopak analogii u českého zaměstnavatele, který se rozhodne zaměstnat studenta z Evropské unie. Stát je plátcem pojistného na zdravotní pojištění mj. za studenta střední nebo vysoké školy, kdy výjimku představují například tyto dvě situace: