Vydáno: 13. 12. 2017
Schváleno redakční radou
Úroky z nevráceného nadměrného odpočtu Ing. Jan Rambousek, LL.M. Rozsudek soudního dvora Evropské unie ze dne 6. července 2017 ve věci C-254/16, Glencore Grain Hungary, dosud neuveřejněn v Úředním věstníku. K předpisům: