Vydáno: 13. 12. 2017
Schváleno redakční radou
Nárok na odpočet u cizího hmotného majetku Ing. Jan Rambousek, LL.M. Rozsudek soudního dvora Evropské unie ze dne 14. září 2017 ve věci C-132/16, Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments, dosud neuveřejněn v Úředním věstníku. K předpisům: