Vydáno: 1. 12. 2017
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro zdaňovací období 2018 Jana Šmídová, specialistka na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Níže uvádíme srovnání zákonné úpravy upravující oblast prohlášení k dani, která má vliv na způsob zdanění příjmů ze závislé činnosti, zda z příjmů poplatníka má plátce daně srazit zálohu na daň, či použít při zdanění daň vybíranou srážkou dle zvláštní sazby daně, případně kdy lze u zálohy na daň uplatnit snížení daňové povinnosti poplatníka prostřednictvím měsíčních slev na dani, či možnosti uplatnění daňového zvýhodnění, případně v kterých případech je možné provést roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění včetně výpočtu daně a uplatnit nezdanitelné části základu daně a roční slevy na dani, jako je sleva na manželku a školkovné. Celé toto posouzení se odvíjí od skutečnosti, zda poplatník u plátce daně podepsal v zákonných lhůtách „prohlášení k dani“ - nově „učinil prohlášení k dani“, či ne. Jde o ustanovení § 38k zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), který byl pro zdaňovací období 2018 novelizován zákonem č. 170/2017 Sb.
Zdroj: Daňová a hospodářská kartotéka. DHK, 23/2017.