Vydáno: 11. 12. 2017
Změny ve zdravotním pojištění v roce 2017 a k 1. 1. 2018 Ing. Antonín Daněk V následujícím příspěvku se blíže podíváme na změny jak konkrétně v právní úpravě zdravotního pojištění, tak v souvisejících právních předpisech (s dopady do oblasti zdravotního pojištění), přijaté, resp. účinné v průběhu roku 2017 a k datu 1. 1. 2018. Nebudeme-li brát v úvahu koordinační nařízení Evropské unie [speciálně nařízení Evropské parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. 4. 2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (dále jen „nařízení č. 883/2004“), a č. 987/2009 ze dne 16. 9. 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (dále jen „nařízení č. 987/2009“)], postavená právní vahou nad národní předpisy jednotlivých států, pak základní právní úpravu českého systému veřejného zdravotního pojištění představují tyto normy:
Zdroj: Unes - účetnictví neziskového sektoru, 12/2017.