Vydáno: 15. 1. 2018
Prošlo odborným dohledem
Zvýšení minimální mzdy, průměrné mzdy a další změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2018 Ing. Antonín Daněk S účinností od 1. 1. 2018 se zvyšuje minimální mzda na částku 12 200 Kč. Minimální mzda představuje ve zdravotním pojištění minimální vyměřovací základ zaměstnance a současně je vyměřovacím základem pro placení pojistného tzv. osobami bez zdanitelných příjmů. Druhým důležitým parametrem je tzv. průměrná mzda. Ta především určuje částku (aktuálně 2 500 Kč), která u vybraných skupin osob zakládá účast na zdravotním pojištění, a od částky průměrné mzdy se odvíjí i výše minimální zálohy a minimální pojistné osoby samostatně výdělečné činné (OSVČ). Zvýšení minimální mzdy a průměrné mzdy k datu 1. 1. 2018 tedy návazně ovlivňuje placení pojistného na zdravotní pojištění jednotlivými skupinami plátců, jakož se dotýká i dalších oblastí zdravotního pojištění. Zvýšení minimální mzdy Minimální výše pojistného tak pro zaměstnavatele a zaměstnance, u kterých musí být toto minimum při zaměstnání trvajícím celý kalendářní měsíc dodrženo, a u osob bez zdanitelných příjmů činí od 1. 1. 2018 částku 1 647 Kč.