Vydáno: 23. 1. 2018
Prošlo odborným dohledem
Počítání stravného při dvoudenní tuzemské pracovní cestě Marie Salačová Novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), s účinností od 1. 1. 2012, přinesla zásadní změnu pro počítání stravného při dvoudenních tuzemských pracovních cestách zaměstnanců. A navzdory uplynulým rokům od zmíněného data, činí tato právní úprava v řadách podniků a organizací (u jejich pracovníků zabývajících se právě problematikou poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách zaměstnanců a dalších osob) stále problémy. Aplikace ustanovení § 163 odst. 4 zákoníku práce v praxi Těžiště problému spočívá v aplikaci § 163 odst. 4 zákoníku práce. V tomto ustanovení je stanoveno, že při pracovní cestě, která spadá do dvou kalendářních dnů, se upustí od odděleného posuzování doby trvání pracovní cesty v kalendářním dnu, je-li to pro zaměstnance výhodnější.