Související předpisy

Zákon 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
Nařízení 286/2017 Sb. změna nařízení o minimální mzdě, nejnižších úrovních zaručené mzdy a práci ve ztíženém prostředí
Vyhláška 298/2014 Sb. seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami pozemků
Zákon 225/2017 Sb. změna stavebního zákona a dalších souvisejících zákonů
Vyhláška 500/2002 Sb. k provedení zákona o účetnictví pro podnikatele
Vyhláška 403/2017 Sb. změna seznamu katastrálních území s přiřazenými cenami pozemků
Zákon 370/2017 Sb. o platebním styku
Zákon 371/2017 Sb. změna zákonů v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku
Zákon 586/1992 Sb. o daních z příjmů
Zákon 563/1991 Sb. o účetnictví
Nařízení 376/2017 Sb. o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb
Zákon 593/1992 Sb. o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
Zákon 183/2006 Sb. stavební zákon
Zákon 200/2017 Sb. změna zákona o státní sociální podpoře a dalších zákonů
Zákon 284/2009 Sb. o platebním styku
Zákon 112/2016 Sb. o evidenci tržeb
Zákon 170/2017 Sb. změna některých zákonů v oblasti daní
Zákon 377/2015 Sb. změna zákonů souvislosti se zákonem o ukončení důchodového spoření
Zákon 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty
Vyhláška 441/2017 Sb. změna vyhlášky k provedení zákona o účetnictví pro podnikatele
Zákon 338/1992 Sb. o dani z nemovitých věcí
Zákon 33/2017 Sb. změna zákona o dani z přidané hodnoty
Vydáno: 29. 1. 2018
Legislativní novinky roku 2018 Ing. Pavel Běhounek V následujícím příspěvku vám přinášíme přehled nejdůležitějších změn v daňové a účetní oblasti pro rok 2018. Změny v daních z příjmů Největší množství změn, které se použijí poprvé pro zdaňovací období kalendářního roku 2018, jsou změny, které přinesl do zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „ZDP“ [změn v zákoně o rezervách (zákon č. 593/1992 Sb.) je jen málo] tzv. daňový balíček (zákon č. 170/2017 Sb.). Problémem této novely je, že nabyla účinnosti 1. 7. 2017, ale drtivá většina změn se použije poprvé až pro zdaňovací období roku 2018 (u právnických osob účtujících v hospodářském roce tyto změny však platí již pro hospodářský rok započatý 1. 7. 2017 a později). Pokud v přechodných ustanoveních zákona č. 170/2017 Sb. nenajdeme pro určitou změnu výjimku, tak se tato změna podle obecného přechodného ustanovení použije poprvé pro zdaňovací období roku 2018 – např. nová pravidla pro uplatnění srážkové daně z příjmů ze závislé činnosti podle § 6 ZDP; tuto změnu lze označit za nejvýznamnější změnu v oblasti zdanění příjmů ze závislé činnosti, a proto je jí dále věnována pozornost v samostatné kapitole.