Vydáno: 29. 1. 2018
Prošlo odborným dohledem
DPH v judikátech Soudního dvora Evropské unie Ing. Petr Vondraš, daňový poradce Moore Stephens Uplynulých šest měsíců přineslo několik zajímavých a v praxi použitelných judikátů Soudního dvora Evropské unie. Za nejzásadnější považuji rozsudek ve věci Iberdrola Inmobilaria Real Estate Investments, který se týkal odpočtu DPH na vstupu u vyvolané investice bez nutnosti odvedení daně na výstupu z titulu, že samotné dílo bude v majetku jiného subjektu než toho, který si nárokoval odpočet DPH. C-132/16 Iberdrola Obec Carevo v Bulharsku získala jako zadavatel díla stavební povolení na rekonstrukci čerpací stanice odpadních vod, na kterou se mělo napojit rekreační středisko nacházející se na jejím území. Iberdrola je soukromý investor, který nabyl několik pozemků v tomto rekreačním středisku, aby na nich postavil budovy, ve kterých se má nacházet přibližně 300 apartmánů určených pro sezonní bydlení. Iberdrola uzavřela s obcí Carevo smlouvu o rekonstrukci čerpací stanice a objednala si tyto práce od třetí společnosti. Po skončení prací bude možné na čerpací stanici napojit stavby, které Iberdrola plánovala v rekreačním středisku postavit. Podle znaleckého posudku by bez rekonstrukce čerpací stanice nebylo napojení staveb Iberdroly možné, protože existující kanalizace nebyla dostačující.