Vydáno: 29. 1. 2018
Prošlo odborným dohledem
Řešení paušálních výdajů v daňovém přiznání za rok 2017 v příkladech Ing. Ivan Macháček V následujícím článku si ukážeme na příkladech vhodné řešení poplatníka daně z příjmů fyzických osob při uplatnění paušálních výdajů v daňovém přiznání za rok 2017 v návaznosti na změny v uplatnění paušálních výdajů provedené zákonem č. 170/2017 Sb. Připomenutí podmínek uplatnění paušálních výdajů Paušální výdaje může uplatnit poplatník daně z příjmů fyzických osob s příjmy ze samostatné činnosti vymezené v § 7 odst. 1 písm. a) až c) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“) a § 7 odst. 2 ZDP, tedy poplatník s příjmy: